Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Floare Chipea

profesor univ. dr. Floare Chipea
 
conducator de doctorat
 

 

CURRICULUM VITAE

1. Nume: CHIPEA

2. Prenume: FLOARE

3. Data şi locul naşterii: 01.02.1952, Hidişelu de Sus, jud. Bihor

4. Cetăţenie: română

5. Stare civilă: căsătorită

6. Studii:

Instituţia

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Grade sau diplome obţinute

Universitatea din Bucureşti

Sept 1973 – iunie 1976

Licenţă în filosofie, specializarea sociologie

Academia de Ştiinţe Social Politice, Bucureşti

- 1987

Masterat sociologie

Universitatea din Bucureşti

- 1997

Doctor în sociologie

Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca

2004

Masterat în management

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, IROMA - Bucureşti, .

 

 

1991, oct.- 1992, februarie

Formator

7. Titlul ştiinţific: profesor doctor

 

8. Experienţa profesională:

Perioada:

Locul:

Instituţia:

Funcţia:

Descriere:

1972-1973

comuna Hidişelu de Sus

Şcoala Generală

învăţătoare

Activitate didactică

1976 – 1985

Oradea, Bihor

Oficiul Forţe de Muncă, Direcţia pentru Probleme de muncă

sociolog

Întocmire rapoarte, realizare studii, analize

1985-1989

Oradea, Bihor

Catedra de economie politică din cadrul Cabinetului Judeţean de Partid

lector

Activitate didactică

1989-1992

Oradea, Bihor

D.M.P.S. Bihor, Oficiul Fotelor de Munca

Sociolog, şef birou şomaj

Proiectare, organizare studii sociologice

1992 – 1997

Oradea, Bihor

Universitatea din Oradea, Catedra de Filosofie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane

lector

Activitate didactică

1997-2000

Oradea, Bihor

Universitatea din Oradea, Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane

Conferenţiar doctor

Activitate didactică

2000 - 2002

Oradea, Bihor

Universitatea din Oradea, Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane

Profesor doctor, şef de catedră

Activitate didactică şi activitate de conducere a catedrei

2000- 2009

Bucureşti

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Profesor doctor

Coordonator de doctorat

2009 - prezent

Oradea

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Prof. dr., coordonator Şcoală doctorală

Coordonator de doctorat

2002 - prezent

Oradea, Bihor

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Profesor doctor, Decan

Activitate didactică, activitate de conducere a Facultăţii

Activităţi didactice susţinute:

Licenţă:

- sociologie generală;

- sociologia familiei;

- sociologia devianţei;

Master

- formarea şi utilizarea resurselor umane (Master: Gestiunea Resurselor umane, G.R.U.);

- mobilitatea forţei de muncă (G.R.U.)

- structura sistemului instituţiilor publice (Master: Dzvoltare socială comunitară, D.S.I.)

- guvernare democratică locală (Master: Politici publice în Asistenţă socială şi Managementul serviciilor de asistenţă socială)

Doctorat:

- Teorii sociologice contemporane;

- Probleme sociale

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Decan

10. Vechime la locul de muncă actual:18 ani

11. Membru al asociaţiilor profesionale:

 

-  Consilier judeţean - membră în comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport., 2004-2008

-  Preşedinte al comisiei pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului din cadrul ATOP de pe lângă Consiliul Judeţean, 2004-2008

- Membră a Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) a Guvernului României, 2002 – 2004 şi a CASPIS, jud. Bihor, iar din 2007 Comisiei de Incluziune socială, de la nivelul judeţului Bihor, reprezentant al mediului academic.

- Membră în Comitetul Local al Programului Agendei 21 Locale Oradea.

- Vicepreşedinte al Federaţiei Asociaţiilor Asistenţilor Sociali, 2004

- Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie, 2001- prezent;

- Sunt membru al Comisiei Academice de la nivelul Universităţii din Oradea, contribuind la acţiunile organizate în scopul creşterii calităţii procesului de învăţământ în universitate.

 

 

12. Alte informaţii:

 • Începând cu anul 2000 sunt expert evaluator al programelor de cercetare din cadrul CNCSIS.
 • Din 2007 sunt expert evaluator ARACIS, domeniul sociologie şi asistenţă socială;
 • Din anul 1996 am coordonat acţiunile de autorizare si acreditare a domeniilor de sociologie şi asistenţă socială în cadrul Universităţii din Oradea, inclusiv a obţinerii dreptului de organizare a şcolii doctorale în domeniul sociologie, începând cu anul universitar 2009-2010
 • Printr-un acord de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cadrul contractului de finanţare POSDRU 14/6.1/5/2 „Economia socială: model inovator pentru promovarea incluziunii active a grupurilor vulnerabile”, începând cu anul univ. 2010-2011, voi coordona un master internaţional de DEZVOLTARE SOCIALĂ în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea
 • În 28-29 mai 2010 am participat la conferinţa Cercetare şi politici sociale organizată de Fcultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, cu lucrarea Dimensiuni demografice ale familiei bihorene, în contextul familiei româneşti şi europene în timpul perioadei postrevoluţionare, şi împreună cu Melinda Dincă cu lucrarea Comparative theoretical approaches in social identity research. De asemenea, am fost Preşedintele Comitetului ştiinţific al acestei conferinţe.
 • Îe baza unui accord de colaborare internaţională am susţinut, în luna martie, 2010, cursuri în cadrul materului internaţional: Master Universitario in Antropologia Filosofica, Criminologia, e Tecniche Investigative Avanzate, Pontificia Facolta’ Teologica San Bonaventura “Seraphicum” Roma, Europa 2010-Centro Studi Formazione, con il patricino de United Nations Regional Information Centre for Western Europe, Bruxelles
 • În perioada 11-14 mai 2010 am participat la XX International Scientific and Practical Conference „International cooperation in the implementation of Higher Education innovative learning technologies”, Ukraine-Slovakia-Hungary: Ministry of Education and Science of Ukraine, Transcarpathian State University (Ukraine), Kyiv University of Law of NAS of Ukraine, Miskolc University (Hungary), M.Baludyanski Academic Society (Slovak Republic), Jahodna-Kosice, Slovak Republic, cu lucarea elaborată împreună cu Banciu Viorica şi Stanciu Simona: „New Frontiers in Teaching Foreign Languages in Higher Education”. Diploma awarded for the Best Scientific Report.
 • În perioada 11-12 septembrie 2009 am participat la conferinţa Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali: Conferinţă naţională: Cluj-Napoca, cu lucrarea Aspecte psihosociale ale performanţelor şcolare. Studiu asupra elevilor premianţi, împreună cu Sorana Săveanu
 • Am participat la Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice
  "Integrarea Europeană - noi provocări pentru economia României", Ediţia a V-a, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Oradea, în 29-30 mai 2009, cu lucrarea Milestones Theoretical and Conceptual Migration Study in International
 • În 11-12 iunie 2009 am participat la conferinţa internaţională Bringing People to Work, EASPD, Thessaloniki, Grecia
 • În 21-22 februarie 2009 am participat şi am făcut parte din comitetul ştiinţific al Conferinţei naţionale Educaţie şi schimbare socială, organizată deUniversitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în colaborare cu Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor.Lucrarea prezentată a avut titlul Impactul migraţiei asupra copiilor-abordare calitativă.
 • Am participat la Conferinţa Internaţională "Integrarea Europeană - noi provocări pentru economia României", ediţia a IV-a, 30 - 31 mai 2008, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, cu lucrarea Needs for Highly Skilled Human Resources of Private Businesses in Oradea, împreună cu Hatos Adrian
 • În 15-17 martie 2007 am participat la Conferinţa Europeană Social Changes and Social Professions, Parma, Italia.
 • În noiembrie-decembrie 2006 am participat la o vizită de studii în Irlanda privind medierea şi formarea continuă a forţei de muncă (FAS).
 • Am organizat, în 26-27 octombrie 2006 conferinţa internaţională Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, desfăşurată în cadrul Universităţii din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane cu ocazia celebrării a 10 ani de la înfiinţarea secţiilor de sociologie şi psihologie.
 • În anul 2004, am urmat un curs de 210 ore cu tema „Dezvoltarea şi consolidarea performanţelor manageriale şi administrative ale angajaţilor universităţilor şi IMM-urilor în conformitate cu obiectivele comune ale acestor organizaţii în contextul dezvoltării regionale”, program finanţat de Uniunea Europeană.
 • Consultant pe lângă Consiliile Judeţene Bihor, Arad, Sălaj pentru implementarea Programului Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (iulie-septembrie 2004) – CASPIS
 • Am organizat la Oradea în septembrie 2003 cel de-al II-lea Congres Naţional de Sociologie şi Asistenţă Socială.
 • În anul 2000 am participat la un program în Grecia (Portocaras) privind organizarea Învăţămîntului la Distanţă.
 • În anul 1999 am participat la programul „Dezvoltare comunitară” în Spania (Barcelona)
 • În anul 1992 am urmat un curs de specializare pe problematica şomajului în Germania (Nurenberg)

13. Limbi străine cunoscute: franceza – avansat, engleză – mediu

 

 

14. Programe de cercetare naţionale/internaţionale:

 

- Programul de practică pentru studenţi "Protecţia copilului - de la teorie la practică", proiect cofinanţat din Fondul Social European - "Investeşte
in oameni!", Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957. Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2010 - 30.09.2013, valoare: 14.786.516,00 lei., manager proiect, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu alţi 13 membri;

-   Proiectul „Informat, Instruit, Angajat”, AMPOSDRU, NR. 78016, Axa Prioritară 5,”Promovarea măsurilor active de ocupare”, coordonator din partea partenerului nr.3 U.Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, liderul de proict Fundaţia „Ruhama”, perioada 2010-2012, valoarea pentru cercetarea realizata (Studiul pieţei forţei de muncă bihorene) 8250lei

- European, National and Regional Identity – Theory and Practice (ENRI), HUNGARY-ROMANIA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME 2007-2013, Cod: HURO 0801/180, membru al echipei de cercetare din partea partenerului 2 Universitatea din Oradea, în curs de desfăşurare;

- “SOCIO-GIS. Parteneriat public-privat pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale din Oradea prin crearea de hărţi sociale digitale şi contractarea serviciilor sociale către ONG-uri prin sistemul de voucher”,2009-2010 iniţiat de Fundaţia Ruhama în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea şi Universitatea din Oradea prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi cu sprijinul Coaliţiei STRONG - Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din Judeţul Bihor. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar oferit finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (EEA). În cadrul proiectului sunt membru al echipei din partea partenerului UO;

- Structură de clasă şi stratificare socială in România contemporană. Implicţii pentru politicile publice si de marketing cultural si politic, CNMP, Programul 4, Parteneriate in domeniile prioritare, Promotorul proiectului: Universitatea din Bucureşti, responsabil din partea Universităţii din Oradea – partener, în curs de desfăşurare;

- Proiect internaţional TROP "Training Romanian Professionals to promote prevention od Child abandonment and neglect, to support a local Integral Youth Care approach and to train care workers", desfăşurat în perioada 2008-2010, parteneri: Facultatea KATHO IPSOC, Belgia; DGASPC Bihor; Universitatea din Oradea-Facultatea de Stiinţe Socio-Umane ,Catedra de Sociologie-Asistenţă Socială; Fundaţia Vzw Oradea; Fundaţia Vzw De Hummeltjes; Fundaţia Plopii fără soţi, Oradea, responsabil din partea facultăţii, proiect finalizat;

-  Adolescenţii - viitorii cetăţeni: studiu longitudinal al procesului de excluziune socială la adolescenţii şcolari, Grant CNCSIS, 2006-2008, membru grant, proiect finalizat;                             

-  Reţea de suport pentru programe de dezvoltare socială la nivel local şi naţional – parteneriat, Finanţare: grant CNCSIS tip consorţiu, Promotorul proiectului de cercetare: Universitatea din Bucureşti, Parteneri: Universitatea din Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Perioada: 2005-2008, responsabil din partea Universităţii Oradea, proiect finalizat;

- Integrarea socioprofesională a tinerilor cu dizabilităţi din judeţul Bihor, proiect Consiliul judeţean, 2007, membru al echipei de cercetare

- Diagnoza problemelor sociale în Oradea, proiect Consiliul local Oradea, 2006-2007, membru al echipei de cercetare;

- Cariere. Centrul Orientare, Mediere şi Formare Profesională pentru Tineri din judeţul Bihor, implementat de fundaţia Ruhama, în perioada ianuarie 2008-ianuarie 2009, responsabil din partea Universităţii din Oradea, proiect finalizat;

- Studiu privind nevoile de servicii sociale în Oradea şi judeţul Bihor, acord de parteneriat cu Fundaţia Ruhama Oradea, perioada de derulare a acordului: 2007, membru al echipei de cercetare

- Social Exclusion and At-Risk-Of-Social Exclusion Situations in Rural Areas and their Relation with the New Technologies of Information and Communication (ICT),Acord de colaborare cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Euroregiunii Carpatice, Finanţare: Leonardo, Perioada: 2006-2007, responsabil al echipei de cercetare din partea Universităţii din Oradea;

- Dimensiunile sociale ale consumului de droguri ilicite în rândul tinerilor din judeţul Bihor, Grant CNCSIS, 2005 – 2007, director;

- Studiu privind nevoile de informare europeană a cetăţenilor municipiului Oradea, martie 2006 – contract cu Primăria municipiului Oradea, coordonator al activităţii de cercetare;

- Sărăcia în Oradea. Studiu de diagnoză, aprilie 2003, contract cu Consiliul Local al municipiului Oradea, coordonator al activităţii de cercetare;

- Diagnoza problemelor sociale asociate cu sărăcia şi excluziunea socială la nivel regional, Grant CNCSIS, 2002 – 2004, director;

- Dragoste, contracepţie şi sărăcie. Practici şi atitudini reproductive şi contraceptive în context social, 2002, parteneriat în cadrul proiectului derulat de către fundaţia Ruhama, program finanţat de Agenţia de dezvoltare internaţională a Canadei, membru al echipei de cercetare;

- Roluri şi identităţi feminine în societatea contemporană. Studiu de caz în judeţul Bihor, Grant CNCSIS, 2000 – 2001, director;

- Femeia în contextul schimbării. Statusuri, roluri, identităţi, Grant CNCSIS, 1999 – 2000, director.

 

 

15. Lista lucrărilor publicate:

 

Cărţi publicate:

 

 • Floare Chipea, Dezvoltare socială teritorială: premise conceptuale şi date empirice, Editura Universităţii din Oradea, 2010, rec.CNCSIS, cod 149, ISBN 978-606-10-0125-5, 398 pag.;

 

 • Băltăţescu, Sergiu, Chipea, Floare, Tiurbe, Verghelia (coord.), 2010, Social Research and Policy Conference, „Book of Abstracts”, Ed. Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-0141-5;

 

 • Sergiu Bălţătescu, Floare Chipea, Ionel Cioară, Adrian Hatos, Sorana Săveanu (coord.), Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale, Ed. Universităţii din Oradea, 2010, 397 pag., ISBN 978-606-10-0045-6;

 

 • Floare Chipea, Simona Stanciu (coord.), Tinerii şi drogurile. Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului de droguri, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, ISBN 978-973-759-395-5, 309 pagini;

 

 • Floare Chipea, Ionel Cioară, Adrian Hatos, Mihai Marian, Cecilia Sas (coordonatori), volum colectiv Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, 10 ani de la înfiinţarea secţiilor de psihologie şi sociologie la Universitatea din Oradea, Editura Expert, Bucureşti, 2007, 947 pagini, ISBN (13) 978-973-618-122-1;

 

 • Floare Chipea, Florica Ştefănescu (coordonatori), volum colectiv Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Studiu de caz în judeţul Bihor, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, 460 pagini, ISBN 973-613-651-5;

 

 • Floare Chipea (coord.), Zamfir, E., Bădescu, I., şi Zamfir C., 2003, Starea societăţii româneşti, vol. II, Al II-lea Congres Naţional de Sociologie şi Asistenţă Socială, Oradea, Ed. Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-512-8;

 

 • Floare Chipea; Familia contemporană – tendinţe globale şi configuraţii locale, Ed. Expert, Bucureşti, 2001, ISBN 973 –8177-04-9;

 

 • Floare Chipea (coord), Femeia în contextul schimbării. Statusuri, roluri, identităţi, Ed. Universităţii din Oradea, 2000, ISBN973-8219-03-5, 375 pagini ;

 

 • Floare Chipea; Sociologia comportamentului infracţional. Studiu de caz în judeţul Bihor, Editura ISOGEP-EUXIN, Bucureşti, 1997,  216 pagini;

 

 • Floare Chipea; Comunităţi de frontieră, Editura ISOGEP-EUXIN, Bucureşti, 1997, 135 pagini;

 

 • Floare Chipea; Ordine socială şi comportament deviant, Editura Cogito, Oradea, 1996, 154 pagini

 

Lucrări publicate în volume colective:

 

 • F.Chipea, Politici de stimulare a ratelor de participare şcolară, în vol. „Politici educaţionale. Relevanţă şi eficienţă”, Ed. Euroloby, Bucureşti, 2010, Şcoala Academică de sociologie, Ediţia a IV-a, ISBN 978-606-9258-0-8, pp.60-78;

 

 • Simona Trip, James McMahon, Carmen Bora, Floare Chipea, The efficiency of a Rational Emotive and Behavioral Education program in diminishing dysfunctional thinking, behaviors and emotions in children înJournal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies ,Editura PsyTech Press, 2010,pp. 173-186;

 

 • Floare Chipea, Iacob Adelina, Impactul migraţiei părinţilor asupra „copiilor rămaşi acasă”. Studiu exploratoriu la nivelul judeţului Bihor, în volumul „Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale”, Sergiu Bălţătescu, Floare Chipea, Ionel Cioară, Adrian Hatos, Sorana Săveanu (coordonatori), Ed. Universităţii din Oradea, 2010, ISBN 978-606-10-0045-8, pp. 159-167;

 

 • Floare Chipea, Aspecte psihosociale ale performanţelor şcolare. Studiu asupra elevilor premianţi, împreună cu Sorana Săveanu în “Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali”, editori: Maria Roth, Diana Dămean, Mihai Iovu, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2009, ISBN 978-973-610-960-7, pp. 87 – 99;

 

 • Floare Chipea, Abandonul şcolar – dimensiuni, surse, implicaţii, în “Educaţia şi  excluziunea socială adolescenţilor din România”, Adrian Hatos şi Sorana Săveanu (coordonatori), Ed. Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-973-759-848-6, pp. 93-118;

 

 • Floare Chipea, Introducere, în „Tinerii şi drogurile. Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului de droguri”, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, ISBN 978-973-759-395-5, pp. 7-13;

 

 • Floare Chipea, Teorii explicative ale consumului de droguri, în „Tinerii şi drogurile. Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului de droguri”, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, ISBN 978-973-759-395-5, pp. 14-37;

 

 • Floare Chipea, Tinerii şi drogurile. Anchetă sociologică în licee şi universităţi bihorene, în „Tinerii şi drogurile.Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului de droguri”, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, ISBN 978-973-759-395-5, pp. 222-244;

 

 

 • Floare Chipea, Abandonul şcolar-sursă a marginalizării sociale, în volumul colectiv „Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, 10 ani de la înfiinţarea secţiilor de psihologie şi sociologie la Universitatea din Oradea”,Editura Expert, Bucureşti, 2007, ISBN (13) 978-973-618-122-1, pag. 81-109 ;

 

 • Floare Chipea, Indicatori de monitorizare a sărăciei şi excluziunii sociale în judeţul Bihor, în „Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Studiu de caz în judeţul Bihor”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, ISBN 973-613-651-5, pp. 82-95;

 

 • Floare Chipea, Sărăcie şi inegalitate în Oradea. Studiu de diagnoză, împreună cu Adrian Hatos şi Sergiu Bălţătescu, în „Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Studiu de caz în judeţul Bihor”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, ISBN 973-613-651-5, pp. 82-95;

 

 • Floare Chipea, Rolul familiei în asigurarea unui comportament reproductiv sănătos, împreună cu Lavinia Onica-Chipea, în „Dragoste, contracepţie şi sărăcie. Practici şi atitudini reproductive şi contraceptive în context social”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, ISBN 973-613-550-0, pp. 9-27;

 

 • Floare Chipea, Sărăcia în Oradea-studiu de diagnoză, în Starea societatii romanesti, vol. II, „Al II-lea Congres Naţional de Sociologie şi Asistenţă Socială, Oradea”, Ed. Universităţii din Oradea, 2003, ISBN 973-613-512-8, pp. 469-482;

 

 • Floare Chipea, Determinanţi psiho-sociali în alegerea partenerului de cuplu conjugal, în „The 27th Annual Congress of the American Romanian Academy of Artzs and Sciences (ARA)”, Polytechnic International Press, 2002, ISBN 2-553-01024-9, pp. 437-439;

 

 • Floare Chipea, The role of the Press in Bihor in Promoting Traditional Values of the Romanian Family, in volumul „Le role du media et des nouvelles technologies de l`information et de la communication dans la democratisation des societes de l` Europe Centrale et Orientale”, Bruxelles, 2002;

 

 • Floare Chipea, Sergiu Bălţătescu, Adrian Hatos, Dragos Dărăbăneanu, Şerban Olah, A fi sociolog. Tineri sociologi în căutarea unei cariere, lucrare publicată în „Starea societăţii româneşti”. Volumul primului congres al Asociaţiei Române de Sociologie şi a Asociaţiei Române de Promovare a Asistenţei Sociale, Bucureşti, noiembrie 2001;

 

 • Floare Chipea,  Aspecte ale tranziţiei în comunităţile bihorene, în „Diagnoza problemelor sociale comunitare- studii de caz”, coordonatori Elena Zamfir şi Marian Preda, Ed. Expert, Bucureşti, 2000, ISBN 973- 8177- 04- 6, pp. 311- 375;

 

 • Floare Chipea; Studiul de caz în asistenţa socială, în volumul „Asistenţa socială în instituţiile de ocrotire a copilului” (Îndrumător de practică pentru studenţi), Editura Universităţii din Oradea, 1997, 20 pagini

 

 

Articole publicate în reviste:

 

 • Floare Chipea, Raluca Miclea Raluca, 2011, Theoretical Premises in the Sociological Approach of Social Stratification, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenţă Socială-Filozofie, nr. IX, 2010, pp.75-85
 • Floare Chipea, Stanciu Simona, Caracteristic Features of Public Health Care Policies in Bihor County in the National and European Context, in Analele Universităţii din Oradea, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 2010, ISSN 2067-1253, pp. 205-217, BDI; http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f152d719-45d5-4ba0-89cf-8117fa10ee86&articleId=8ec550cf-852a-4bbf-a409-c50bc05b8ea9;
 • Floare Chipea, Viorica Banciu, Bureaucracy and bureaucratization in governamental institutions, 2010, Conferinţa Naţională cu participare internaţională „23 de ani de la infiinţarea Academiei de Drept. Sesiune aniversară”, publicată în Analele Facultăţii de Drept. Secţiunea Drept Public, 2010, ISSN 1223-2114;
 • Viorica Banciu, Floare Chipea si Simona S., New Frontiers of Teaching Languages in Higher Education (Kosice, Slovacia,) în cadrul XX-lea International Scientific and Practical Conference “International Cooperation in the Implementation of Higher Education Innovative Learning Technologies, 10-14 mai 2010, lucrare publicată in  International Scientific Herald, pag. 67-75  ISSN 2218-5348 (am primit diploma pentru cea mai buna lucrare);
 • Viorica Banciu, Floare Chipea si Simona StanciuThe Dimensions of Foreign Language Teaching in the Romanian Higher Education (Slovacia Banska Bistrica)in cadrul conferintei RIADENIE TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE V MSP, iunie 2010, de la Universitatea Matej Bela, Banska Bistrica, în volum cu ISBN    978-80-557-0003-8, pg. 294-298;
 • Viorica  Banciu, Floare Chipea si Ioan ChelemenThe Sociolinguistic and Educational Approach of Romanian Migration Conferinta WEB: Urban Worlds in Industrial Landscapes –  Cultural Changes,(Linguistic)Communication,  Knowledge Society – care a avut loc  in 25-28 octombrie 2010, lucrare care a primit acceptul pentru publicare în revista TRANS, în luna mai 2011(cotata ISI);
 • Floare Chipea, Florica Ştefănescu, Simona Bodogai, Claudia Oşvat, NGOs, Social contructors in the domain of occuping the labor force. The case of Ruhama Fundation, Ed. Lumen, 2010, ISSN: 1583-3410 (print) ISSN 1584-5397 (electronic) pp. 92-108, http://www.rcis.ro/en/section1/39-volumul-292010iunie/306-the-ngos-social-constructors-in-the-domain-of-occupying-the-labor-force-the-case-of-ruhama-foundation-.html","http://www.rcis.ro/en/section1/39-volumul-292010iunie/306-the-ngos-social-constructors-in-the-domain-of-occupying-the-labor-force-the-case-of-ruhama-foundation-.html , www.rcis.ro, revistă cotată ISI;
 • Simona Trip, James McMahon, Carmen Bora, Floare Chipea, The efficiency of a Rational Emotive and Behavioral Education program in diminishing dysfunctional thinking, behaviors and emotions in children înJournal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Editura PsyTech Press, 2010,pp. 173-186, www.psychoterapy.ro, revistă cotată ISI
 • Banciu Viorica, Chipea Floare, Stanciu Simona: New Frontiers in Teaching Foreign Languages in Higher Education, XX International Scientific and Practical Conference „International cooperation in the implementation of Higher Education innovative learning technologies”, Ukraine-Slovakia-Hungary: Ministry of Education and Science of Ukraine, Transcarpathian State University (Ukraine), Kyiv University of Law of NAS of Ukraine, Miskolc University (Hungary), M.Baludyanski Academic Society (Slovak Republic), May 11-14 2010, Jahodna-Kosice, Slovak Republic, communication
 • Floare Chipea, Quantitative dimensions of the use of work resources in Romania and Bihor county in the postrevolutionary time, ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY PERIOD Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume IX (XIX), 2010, NR2, pp. 4.31- 4.37, cotată CNCSIS, B+,http://imtuoradea.ro/auo.fmte/files-2010-v2/MANAGEMENT/Chipea Floare L.pdf
 • Floare Chipea, The increasing participation rate in education, employment prerequisite to ensure quality. A quantitative study in the Bihor county, in the national and european union context, Fascicle of textiles-leatherwork, U. Oradea, proceedings of International scientific conference, "Innovative solutions for sustainable development of textiles industry" volume I, 2010, No. 2, pp. 196-201, rev. cotată CNCSIS, BDI, http://textile.webhost.uoradea.ro/Annals/VolumeXI-no%202-2010.pdf
 • Floare Chipea, Characteristics of International Migration of Labor Force in Romania, Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie- Asistenţă Sociala, volumul VIII; 2009, pp. 9-16, rev. cotată C, http://socioumane.ro/blog/analesocioumane/files/2010/06/F.-Chipea.pdf
 • Floare Chipea, Sergiu Baltatescu, Adrian Hatos, 2010, If I’d Have a Job, It Would Help Me, But...” Socially Excluded People from Rural Areas and the New Information and Communication Technologies, Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca - Series Humanistica - VIII – 2010, pp. 21-30, http://www.history-cluj.ro/SU/anuare/2010/Continut/art02Baltatescu.pdf ;
 • Floare Chipea, Sergiu Baltatescu, 2010, Copii lăsaţi acasă de emigranţi. Studiu în judeţul Bihor, Sociologie românească, nr. 4, pp. 104-126, http://www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/47-rezumat-chipea-baltatescu-4-2010
 • Floare Chipea, 2009, Milestones Theoretical and Conceptual Migration Study in International, Analele Universităii din Oradea, Ştiinte Economice, Tom XVIII, Volumul I - Secţiunea: International Business and European Intergration, pp. 275-281,http://anale.steconomice.evonet.ro/pdf/2008/volum4_2008.pdf, rev cotată B+
 • Floare Chipea, Social exclusion in the rural areas of Bihor County: views from experts, în Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Textile pielărie, vol. X, 2009 revistă cotată CNCSIS B,  ISSN 1582-5590, pp. 485-489. (accesibila la http://textile.webhost.uoradea.ro/Revista/anale%202009.pdf), rev cotată CNCSIS B
 • Floare Chipea, 2008, Tendencies in ensuring human resources in private firms from Bihor county, împreună cu Ştefănescu Florica,în Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Textile pielărie, vol. IX, revistă cotată CNCSIS B,  ISSN 1582-5590, pp.390-397
 • Chipea Floare, The need for high qualified labor force in the private firms from Oradea, impreuna cu Hatos Adrian, Analele Universităţii din Oradea, Ştiinţe Economice, Tom XVII, Volumul IV – Management and Marketing, 2008, ISSN – 1582 – 5450, pp. 307-311, http://anale.steconomice.evonet.ro/pdf/2008/volum4_2008.pdf revistă cotată CNCSIS B+
 • Floare Chipea, Simona Stanciu, Lavinia Onica-Chipea, Protecţia drepturilor copilului aflat în dificultate în România, în revista Psihologie. Psihologie specială şi asistenţă socială, Chişinău, nr. 4, 2008, pp. 19-41, www.upsc.md
 • Floare Chipea, Simona Stanciu, Lavinia Onica-Chipea, Efectele instituţionalizării asupra copiilor din România, în revista Psihologie. Psihologie specială şi asistenţă socială, Chişinău, nr. 4, 2008, pp. 1-18, www.upsc.md
 • Floare Chipea, Simona Stanciu, Ancheta sociologică în licee şi universităţi bihorene privind tinerii şi drogurile ilicite, în Info-Drog. Buletin de informare şi documentare, Anraham P. (coord.), nr. 1 (7), 2008, elaborat de ANA, Editura Ministerului şi Reformei Administrative, acreditare CNCSIS, cod 270, pp. 1-23
 • Floare Chipea, Adrian Hatos, Simona Bodogai, Bătrâneţe liniştită? Analiza nevoilor vârstnicilor din mediul rural din judeţul Bihor, “Revista de Asistenţă Socială Gerontologică”, vol I, Timişoara, 2008, ISSN 1844-3788, pp.77-91
 • Floare Chipea, Simona Stanciu, Lavinia Onica-Chipea, Overview of the Illicit Drug Use in Romania, în Language, Individual And Society. „International Scientific Publication”, vol I, 2007, ISSN 1313-2547, pp. 46-55
 • Chipea Floare, Obiectul de studiu al sociologiei, Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Sociologie-Filosofie, Asistenţă Socială, 2006, pp. 1-9, http://stsocioumane.uoradea.ro/documente/Floare%20Chipea%20%20Obiectul%20de%20studiu%20al%20sociologiei.pdf
 • Chipea Floare, Adrian Hatos, Sergiu Baltatescu, Metodologii de diagnoza a problemelor sociale asociate cu sărăcia şi excluziunea sociala - studiu de caz in judetul Bihor,  Analele Universitatii din Oradea - Fascicula Sociologie-Filosofie, Asistenta Socială, 2004
 • Chipea Floare, Florica Stefanescu, Indicatori statistici relevanţi pentru evidenţierea stării sociale în judeţul Bihor, Analele Universitatii din Oradea - Fascicula Sociologie-Filosofie, Asistenţa Socială, 2004;
 • Chipea Floare, Adrian Hatos, Sergiu Băltăţescu, Diagnoza problemelor sociale asociate cu sărăcia şi excluziunea socială in judeţul Bihor, Analele Universitatii din Oradea - Fascicula Sociologie-Filosofie, Asistenţa Socială, 2004 ;
 • Floare Chipea, Asigurarea  egalitatii de sanse pe criterii de gen, Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie- Asistenta Sociala, volumul II; 2003
 • Floare Chipea, Dimensiunea economica a familiei, Analele Universitatii Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie- Asistenta Sociala, volumul I, 2002
 • Floare Chipea, Rolul climatului familial in formarea personalitatii tinerilor, Analele Universitatii din Oradea, seria Pedagogie, 2002;
 • Floare Chipea, Caminul Felix Oradea, interviu realizat cu Dejeu Gheorghe, director al Caminului Felix Oradea, „Revista de Asistenţă Socială”, nr. 1, 2002
 • Floare Chipea, Dimensiunea demografică a familiei bihorene, „Revista Română de Geografie Politică”, nr. 1, 2002, pp.30-38;
 • Floare Chipea, Schimbări în comportamentele şi instituţiile culturale din România în perioada tranziţiei, Revista Română de Geografie Politică, anul II, nr. 2, 2002;
 • Floare Chipea, Statusuri şi roluri în familia bihoreană, „Etudes et Documents Balcaniques et Mediterranéens”, Paris, 2002;
 • Floare Chipea, Schimbări în structura familiei contemporane, Aletheia, nr.11, 2001;
 • Floare Chipea, Rolul relaţiilor de rudenie în societatea contemporană,Revista Limes, Zalău, 2001;
 • Floare Chipea, Înrudirea - relaţie biologică şi culturală, revista Alma  Mater Porolissensis, nr. 3, 2001
 • Floare Chipea, Modele alternative la viata de familie, Analele Universitatii din Oradea, seria  Stiinte Juridice, 2001;
 • Floare Chipea, Efectele sociale ale tranziţiei în comunităţile bihorene,Limes – revista de cultura a Salajului, anul III, nr. 3-4, 2000
 • Floare Chipea, Calitatea locuirii in judetul Bihor si municipiul Oradea- indicator al nivelului de trai, Analele Universitatii din Oradea, seria Geografie, tom X, 2000
 • Floare Chipea, Eutanasia-argumente pro si contra. Studiu de caz in Oradea, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Juridice, 2000;
 • Floare Chipea, Idei privind necesitatea abordarii interdisciplinare a realitatii sociale promovate de Scoala Sociologica de la Bucuresti prin ilustrul sociolog roman Dimitrie Gusti, Analele Universitatii din Oradea, seria Istorie, 2000;
 • Floare Chipea, Socializarea prin familie, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Politice, 2000;
 • Floare Chipea, Familia – grup social primar. Caracteristici ale familiei contemporane. Ancheta sociologica realizata in judetul Bihor, Analele Universitatii din Oradea, seria Filozofie-Sociologie, 1999-2000
 • Floare Chipea, Divortul – fenomen de disolutie a cuplului conjugal, Analele Universitatii din Oradea, seria Filosofie-Sociologie, 1999-2000
 • Floare Chipea, Predelincvenţa. Studiu de caz realizat în Centrul de Reeducare a Minorilor din Oradea, în revista „Etudes et Doccumentes Balkaniques et Mediterraneens” ,Paris, 1999;
 • Floare Chipea, Vagabondajul-forma a delincventei, in colaborare cu Bara Natalia, Analele Universitatii din Oradea, seria Filozofie-Sociologie, tom II, 1998, pp.20-35;
 • Floare Chipea, Tipologia criminalilor, Analele Universitatii din Oradea, seria Psihologie, tom I, 1998;
 • Floare Chipea, Teorii culturaliste in explicarea deviantei sociale, Analele Universitatii din Oradea, seria Filozofie-Sociologie, tom II, 1998, pp.5-10;
 • Floare Chipea, Caracteristici ale infracţionalităţii romilor, Ancheta sociologică în Penitenciarul Oradea, Revista de „Cercetari Sociale” nr.3/1997;
 • Floare Chipea, Teoria şi practica frontierei în lumina teoriei comunităţilor de frontieră, Euxin, „ Revista de Sociologie, Geopolitica si Geoistorie”, nr.3-4/1997;
 • Floare Chipea, Infracţionalitatea judecată şi condamnată. Ancheta sociologica realizată în Penitenciarul Oradea, în „ Revista de Cercetări Sociale”, nr. 3 din 1997;
 • Floare Chipea, Fenomenul copii străzii în judeţul Bihor, în Revista „Calităţii Vieţii”, vol. 3-4/1997;
 • Floare Chipea, Model al infracţionalităţii – ancheta sociologică în Penitenciarul Oradea, în Revista Română de Sociologie, nr.5-6/1997;
 • Floare Chipea, Copii străzii. Studiu de caz în municipiul Oradea, in rev. „Calitatea vieţii”, nr. 3-4, anul 8,1997;
 • Floare Chipea, Antropologia violenţei şi studiul comunismului răsăritean, în „Noua Revistă Română”, Bucureşti, Fundaţia Românitatea Orientală, nr.6-7/1997;
 • Floare Chipea, Cauzaliatea socială a comportamentului infracţional în judeţul Bihor, Aletheia, nr. 8/1997, pp.148-157;
 • Floare Chipea, Rolul valorilor si normelor sociale in orientarea comportamentului indivizilor in grupurile sociale, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Economice, tom VI, 1997, pp.330-338;
 • Floare Chipea, Delincventa juvenila in judetul Bihor – cauze, manifestari, implicatii, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Juridice, tom III, 1997;
 • Floare Chipea, Sistemul de sociologie, etica si politica a lui Dimitrie Gusti, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Politice, 1997, pp. 5-10;
 • Floare Chipea, Operationalizarea teoria dezorganizarii sociale in explicarea comportamentului deviant manifestata in societatea româneasa postdecembrista, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Economice, tom. VI, 1997, pp.325-330;
 • Floare Chipea, Conceptia despre anomie in opera lui Emile Durkheim, Analele Universitatii din Oradea, seria Filozofie- Stiinte Sociale, tom. I, 1997, pp.5-15;
 • Floare Chipea, Teorii ale controlului social in explicarea deviantei sociale, Analele Universitatii din Oradea, seria Psihologie- Pedagogie- Metodica, tom I, 1997, pp.51-56;
 • Floare Chipea, Perspectiva sociologică asupra conceptelor de infracţionalitate, delincvenţă şi criminalitate, Aletheia, nr.6 din 1996, pp.100-107;
 • Floare Chipea, Perceptia specialistilor privind fenomenul infractionalitatii in judetul Bihor, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Juridice, tom. II, 1996, pp.125-143;
 • Floare Chipea, Coruptia in judetul Bihor in perioada 1990- 1995. Studiu de caz, Analele Universitatii din Oradea, seria Stiinte Economice, tom. V, 1996, pp.334-343;
 • Floare Chipea, Curentul interactionist in Sociologia Deviantei, Analele Universitatii din Oradea, seria Geografie, tom.IV, 1996, pp.177-182;
 • Floare Chipea, Ecologia infractionalitatii judecate si condamnate in judetul Bihor in anul 1995, Analele Universitatii din Oradea, seria Geografie, tom. IV, 1996, pp.117-122;
 • Floare Chipea, Precursori ai teoriilor sociologice in explicarea comportamentelor deviante, Analele Universitatii din Oradea, seria Geografie, 1995, pp. 43-49;
 • Floare Chipea, Definirea somajului din perspectiva sociologica, Analele Universitatii din Oradea, seria Istorie- Arheologie- Filozofie, tom III, 1993, pp. 156-162;

 

Participări la conferinţe naţionale:

 

 • Floare Chipea, Stanciu Simona, Caracteristic Features of Public Health Care Policies in Bihor County in the National and European Context, in Analele Universităţii din Oradea, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 2010, ISSN 2067-1253, pp. 205-217, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f152d719-45d5-4ba0-89cf-8117fa10ee86&articleId=8ec550cf-852a-4bbf-a409-c50bc05b8ea9 ,cotat C;
 • Floare Chipea, Dimensiuni demografice ale familiei bihorene în contextul naţional şi al Uniunii Europene,Conferinţa, Cercetare şi politici sociale, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea;
 • Foare Chipea, Melinda Dincă, Dimensiuni epistemice ale construcţiei identităţii sociale, Conferinţa, Cercetare şi politici sociale, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea;
 • Floare Chipea, Dimensiuni demografice ale familiei bihorene, în contextul familiei româneşti şi europene în timpul perioadei postrevoluţionare, Conferinţa „Cercetare şi politici sociale” organizată de Fcultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea;
 • Floare Chipea, Iacob Adelina, Impactul migraţiei părinţilor asupra „copiilor rămaşi acasă”. Studiu exploratoriu la nivelul judeţului Bihor, la conferinţa „Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale” din septembrie 2009, publicată în volumul „Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale”, Sergiu Bălţătescu, Floare Chipea, Ionel Cioară, Adrian Hatos, Sorana Săveanu (coordonatori), Ed. Universităţii din Oradea, 2010, pp. 159-167;
 • Floare Chipea, Characteristics of International Migration of Labor Force in Romania, Conferinta anuală a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, publicată înAnalele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie- Asistenţă Socială, volumul VIII; 2009, pp. 9-16, rev. cotată C;
 • Floare Chipea, Sorana Săveanu, 2009,Aspecte psiho-sociale ale performanţelor şcolare. Studiu asupra elevilor premianţi,în volumul în Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali, editori: Maria Roth, Diana Dămean, Mihai Iovu, Ed. Presa Universitară Clujeană,Conferinţa naţională „Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali”, Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2009, pp. 87 – 100

 

 

Participări la conferinţe internaţionale:

 • Banciu Viorica, Chipea Floare, Stanciu Simona: New Frontiers in Teaching Foreign Languages in Higher Education, XX International Scientific and Practical Conference „International cooperation in the implementation of Higher Education innovative learning technologies”, Ukraine-Slovakia-Hungary: Ministry of Education and Science of Ukraine, Transcarpathian State University (Ukraine), Kyiv University of Law of NAS of Ukraine, Miskolc University (Hungary), M.Baludyanski Academic Society (Slovak Republic), May 11-14, 2010, Jahodna-Kosice, Slovak Republic, communication;
 • Floare Chipea, Quantitative dimensions of the use of work resources in Romania and Bihor county in the postrevolutionary time, ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY PERIOD Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume IX (XIX), 2010, NR2, pp. 4.31- 4.37, cotată CNCSIS, B+
 • Viorica Banciu, Floare Chipea si Simona S., New Frontiers of Teaching Languages in Higher Education (Kosice, Slovacia,) in cadrul  XX International Scientific and Practical Conference “International Cooperation in the Implementation of Higher Education Innovative Learning Technologies, 10-14 mai 2010, lucrare publicată in  International Scientific Herald, pag. 67-75  ISSN 2218-5348 (am primit diploma pentru cea mai buna lucrare);
 • Viorica Banciu, Floare Chipea si Simona StanciuThe Dimensions of Foreign Language Teaching in the Romanian Higher Education (Slovacia Banska Bistrica)in cadrul conferintei RIADENIE TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE V MSP, iunie 2010, de la Universitatea Matej Bela, Banska Bistrica, în volum cu ISBN    978-80-557-0003-8, pg. 294-298;
 • Viorica   Banciu, Floare Chipea si Ioan ChelemenThe Sociolinguistic and Educational Approach of Romanian Migration Conferinta WEB: Urban Worlds in Industrial Landscapes –  Cultural Changes,(Linguistic)Communication,  Knowledge Society – care a avut loc  in 25-28 octombrie 2010, lucrare care a primit acceptul pentru publicare în revista TRANS, în luna mai 2011(cotata ISI)
 • Floare Chipea, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice, Ediţia a V-a, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Oradea, în 29-30 mai 2009, "Integrarea Europeană - noi provocări pentru economia României", cu lucrarea Milestones Theoretical and Conceptual Migration Study in International, ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY PERIOD Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume IX (XIX), 2010, NR2, pp. 4.31- 4.37, cotată CNCSIS, B+;
 • Floare Chipea, The increasing participation rate in education, employment prerequisite to ensure quality. A quantitative study in the Bihor county, in the national and european union context, Fascicle of textiles-leatherwork, U. Oradea, proceedings of International scientific conference, "Innovative solutions for sustainable development of textiles industry" volume I, 2010, No. 2, pp. 196-201, rev. cotată CNCSIS, B;
 • Floare Chipea, Sergiu Băltăţescu,Social exclusion in the rural areas of Bihor County: views from experts, în Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Textile pielărie, vol. X, 2009 revistă cotată CNCSIS B,  ISSN 1582-5590, pp. 485-489. (accesibila la http://textile.webhost.uoradea.ro/Revista/anale%202009.pdf), rev cotată CNCSIS B