Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Conducerea

DECAN Conf. univ. dr. Karla Barth
PRODECANI

Conf. univ. dr. Mihai Marian

Lect. univ. dr. Dragos Darabaneanu

 

Membrii Consiliului Facultății de Științe Socio-Umane

Reprezentanții Facultății de Științe Socio-Umane în Senatul Universității

Conf.univ.dr. Karla Barth

 prof.univ.dr. Dindelegan Camelia

Lect.univ.dr. Dragoş Dărăbăneanu

 conf.univ.dr. Roman Daniela

Conf.univ.dr. Mihai Marian

 lect.univ.dr. Bekesi Delia Georgiana

Prof.univ.dr. Adrian Hatos

 lect.univ.dr. Cioară Ionel

Conf.univ.dr. Drugaş Marius

 

Conf.univ.dr. Cristina Florescu

 

Conf.univ.dr. Claudia Bacter

 

Conf.univ.dr. Monica Secui

 

Conf.univ.dr. Simona Laurian Fitzgerald

 

Lect.univ.dr. Ionuţ Oprea

 

Lect.univ.dr. Ionuţ Erdeli

 

Lect.univ.dr. Simona Bodogai

 

Student Faur Dorian, Psiho I

 

Student Petrehele Todoran Răzvan ASI

 

Student Leuca Lavinia, PIPP I

 

Student Morong Monica, PIPP I

 

 

Componenţa consiliilor departamentelor facultăţii

Departamentul de Psihologie conf. univ. dr. Marius Drugaş (director departament)
conf. univ. dr. Delia Bîrle
conf. univ. dr. Carmen Bora
conf. univ. dr. Monica Secui
conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu

 

Departamentul de

Sociologie - Asistenţă Socială

lect. univ. dr. Ionuț Oprea (director departament)
 
 
 
 

 

Departamentul de

Științe ale Educației

conf. univ. dr. Cristina Maria Florescu

(director departament)

conf. univ. dr. Karla Barth
conf. univ. dr. Dan Pătroc
lect. univ. dr. Ionuț Erdeli
lect. univ. dr. Andra Perțe  

 

 


Componenta comisiilor de specialitate ale

Consiliului Facultatii de Stiinte Socio-Umane

aprobata in sedinta Consiliului FSSU din data de 23.11.2016

Comisia de calitate:

Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu

Conf. univ. dr. Cristina Florescu

Prof.univ.dr. Carmen Popa

Lect. univ. dr. Sorana Săveanu

Lect. univ. dr. Gabriel Roșeanu

Lect. univ. dr. Bottyan Zsolt – reprezentant al sindicatului

Ianţa Felicia – ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor

Caciora Lucia - ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor

Daragiu Tina – Fundaţia Ruhama, reprezentant al angajatorilor

Pop Mihaela – Studentă, anul II RU

Sălajan Patricia- Studentă, anul II PIPP

 

Comisia socială:

Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ – preşedinte

Lect. univ. dr. Dărăbăneanu Dragoş

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

Moise Alin – Student, anul II Psihologie

Mic Nicolae – Student, anul II Psihologie

Pop Mihaela – Studentă, anul II RU

Sălăjan Patricia - Studentă, anul II PIPP

 

Comisia de promovarea imaginii:

Conf. univ. dr. Decsei Radu Alina

Conf. univ. dr. Pătroc Dan

Lect. univ. dr. Perţe Andra

Lect. univ. dr. Săveanu Sorana


 

Comisia de relatii internationale si mobilităţi studenţi străini:

Conf. univ. dr. Birle Delia – Responsabil FSSU -responsabil departamental / Departamentul de Psihologie

Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald – responsabil departamental / Departamentul de Stiinte ale Educatiei

Lect. univ. dr. Daniela Maci- responsabil departamental/Departamentul de Sociologie-Asistenta sociala

Dana Șodinca - secretar şef facultate

 

Comisia de specialitate pentru recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii:

Departament Sociologie-Asistență Socială

Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu

Lect. univ. dr. Bottyan Zsolt

Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ

Lect. univ. dr. Dejeu Gheorghe

 

Departament Psihologie

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Conf. univ. dr. Bîrle Delia

Conf. univ. dr. Secui Monica

Lect. univ. dr. Cioară Marius

 

Departament Științe ale educației

Conf. univ. dr. Barth Karla

Conf. univ. dr. Cristina Florescu

Lect. univ. dr. Raluca Răcășan

 

Comisia pentru traducerea suplimentului la diploma

Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald

Lect. univ. dr. Erdeli Ionuț

Lect. univ. dr. Gabriel Roșeanu

Lect. univ. dr.Coturbaș Lioara

Lect. univ. dr. Ciobanu Nicoleta

 

Comisia de Prevenire și Stingere a Incendiilor și Protecția Muncii

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Lect. univ. dr. Erdeli Ionuț

Lect. univ. dr. Dejeu Gheorghe

Mic Nicolae – Student, anul II Psihologie

 

Comisia de Inventar

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Lect. univ. dr. Stan Rosana

Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

Nagy Simona, laborant

You are here Conducerea facultăţii