Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANEfuncţionează în structura actuală din anul 2002. Catedrele facultăţii s-au preocupat încă de la înfiinţarea specializărilor pe care le coordonează să ofere planuri de învăţământ moderne, compatibile cu standardele academice naţionale şi occidentale. In prezent, facultatea oferă programe de studii pe toate cele trei cicluri ale invatamantului superior: licenta, masterat si doctorat.

1. In domeniul Sociologie functionează programul de studii de licenta Sociologie, programele de masterat Gestiunea resurselor umane, Dezvoltare socială si institutională si programul de doctorat Sociologie.

2. In domeniul Asistentă socială functionează programul de studii de licentă Asistentă socială si programele de master Politici publice în Asistentă Socială şi Managementul serviciilor sociale. Din anul universitar 2010-2011 funcţionează programul de master interdisciplinar în domeniul „Economiei sociale”.

3. In domeniul Psihologie functionează programul de studii de licentă Psihologie si programele de master Psihologie clinică si Consiliere psihologică, psihoterapie si psihologie educatională.

4. In domeniul Stiintele educatiei functionează programele de studii de licentă Pedagogia învătământului primar si prescolar (zi si FR, Oradea si Beius si în limba maghiară) si Psihopedagogie specială si programul de master Educatia integrată în învătământul prescolar si scolar mic. La nivel de licentă sunt în curs de acreditare câteva specializări: pedagogia învăţământului primar şi preşcolar secţia secţia maghiară şi secţia cu frecvenţă redusă, iar la nivel de master pregătim o linie de studiu în Pedagogia comunicării si a cooperării. Toate celelalte programe de studiu sunt acreditate şi funcţionează pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Absolvirea masteratelor în psihologie oferă dreptul de liberă practică în domeniu, conform Legii 213/2004 de organizare şi exercitare a profesiei de psiholog.

Confirmând evolutia pozitivă a resurselor umane, a performantelor stiintifice si a structurii institutionale a facultătii, începând din anul universitar 2009-2010 am lansat scoala doctorală în sociologie. În acest moment, programul de studii doctorale în sociologie al facultătii înmatriculează 30 de doctoranzi. Studenţii noştri sunt înzestraţi, prin cursurile si seminariile organizate în facultate, cu instrumente teoretice şi cu abilităţi practice pentru a obţine  calificări solide în profesii din domeniul ştiinţelor socio-umane. Pregătirea lor teoretică este completată cu o bogată formare practică obtinută în conditiile concrete în care absolventii urmează să îsi desfăsoare activitatea, posibilă prin numeroasele acorduri de practică si parteneriatele pe care facultatea le-a semnat cu institutii si organizatii din Oradea. Facultatea depune eforturi deosebite pentru a îmbunătăţi calitatea formării profesionale a studenţilor inclusiv prin participarea la competiţii de finanţare a activităţii de învăţământ prin fonduri Europene. Din octombrie 2010 a demarat la Universitatea din Oradea programul de practică în domeniul protecţiei copilului „Protecţia copilului, de la teorie la practică”,  care beneficiază de o finanţare europeană prin POSDRU. Organizarea programului de master în domeniul Economiei Sociale este de asemenea susţinut printr-o finanţare POSDRU. Însusirea deprinderilor fundamentale pentru practicarea profesiilor socio-umane si angajabilitatea absolventilor nostri este facilitată prin programele de mobilităti studentesti internationale care se desfăsoară în virtutea celor peste 30 de acorduri ERASMUS semnate la nivelul facultătii. Prin aceste contracte, studentii nostri pot învăta pe durate variabile în universităti prestigioase din majoritatea tărilor membre ale UE si ale tărilor partenere

You are here Home